Na jak długo przysługuje mi samochód zastępczy z oc sprawcy?

Samochód zastępczy przysługuje od chwili wypadku po odbiór naprawionego pojazdu z warsztatu naprawczego w przypadku uszkodzeń pojazdu uniemożliwiających dalszą jazdę np: stłuczone światło, urwane lusterko, uszkodzony układ jezdny, itp. Okres korzystania z samochodu zastępczego obejmuje oczekiwanie na kosztorys, naprawę, czy sprowadzenie części zamiennych. W przypadku niejezdnego samochodu nie ma znaczenia okres technologiczny naprawy, a rzeczywisty czas likwidacji szkody. W okresie likwidacji szkody nie może dojść do celowych opóźnień i wydłużenia okresu likwidacji szkody.

Inaczej wygląda sytuacja gdy uszkodzenia samochodu są kosmetyczne i pozwalają na bezpieczne poruszanie się uszkodzonym samochodem, wówczas samochód zastępczy przysługuje jedynie na technologiczny czas naprawy.

W przypadku szkody całkowitej samochód zastępczy przysługuje od chwili wystąpienia szkody do czasu wypłaty odszkodowania bezspornego a w uzasadnionych przypadkach do czasu odbioru nowego samochodu, aczkolwiek różne towarzystwa wyznaczają różne terminy na nabycie samochodu, z reguły jest to 7 dni. Chcąc korzystać z samochodu zastępczego dłużej należy uzasadnić przeszkodę w nabyciu nowego samochodu. Podsumowując, okres na jaki przysługuje samochód zastępczy to okres to okres faktycznego pozbawienia korzystania z samochodu uszkodzonego/utraconego. Zgodnie z ustawą klient poszkodowany zobligowany jest do dążenia w minimalizacji szkody, stąd też nie powinien dawać ubezpieczycielowi powodów opieszałości w organizacji naprawy.