ZASTEPCZY.ORG dbamy aby każdy klient otrzymał auto zastępcze

Od 2013 roku pomagamy klientom których pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji z innym uczestnikiem ruchu. Organizujemy samochód, załatwiamy formalności, pomagamy w likwidacji szkody i gwarantujemy iż będziesz korzystał z samochodu zastępczego całkowicie bezpłatnie do czasu aż Twój samochód nie zostanie naprawiony lub ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania.