Zmiany w przepisach dla kierowców w 2024 roku

Rok 2024 dla kierowców to rok zmian m.in. Kodeksu ruchu drogowego. Zmiany wprowadzane przez rząd mają przede wszystkim postać coraz wyższych kar za przewinienia drogowe, co jest podyktowane dbałością o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Już od początku roku 2024 roku kierowcy muszą być świadomi wprowadzonej możliwości konfiskaty pojazdu. Zmiany tyczą się też stacji paliw, wysokości mandatów itd.

autostrada ruch drogowy

Zmiany dla kierowców od 2024 roku Nowe przepisy obowiązują nie tylko kierowców ale i innych uczestników ruchu drogowego, rzutując na interesy szerokiego grona odbiorców. Do najważniejszych zmian wdrożonych w 2024 roku należy:

  • obowiązek przerejestrowania nabytego samochodu który był już wcześniej zarejestrowany w Polsce - nowy nabywca ma na to czas 30 dni, za niezastosowanie się do obowiązku grozi kara 500 zł
  • konfiskata pojazdu na prowadzenie pod wpływem alkoholu, przepis ten został wprowadzony 14 marca br., jednak prowadzone są nad nim prace mające na celu wprowadzenie obowiązku decyzji o konfiskacie przez sąd, co w efekcie będzie złagodzeniem kary
  • zmiana opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, wysokość kary uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia w Polsce
  • Strefy Czystego Transportu - wprowadzenie obszarów ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, zwłaszcza w dużych miastach i aglomeracjach
  • 10 czerwca 2024 planowane jest wprowadzenie przepisu o wyrejestrowaniu automatycznym pojazdów nie posiadających ważnej polisy OC i badań technicznych z bazy CEPIK
  • błąd powodujący negatywny egzaminu nie musi przerywać trwania jazdy egzaminacyjnej, co za tym idzie podczas egzaminu na prawo jazdy egzaminator nie będzie informował o popełnionych błędach
  • od 7 lipca 2024 obowiązywać ma nowe obowiązkowe wyposażenie nowych pojazdów w czarną skrzynkę
  • dopuszczenie do sprzedaży nowego paliwa E10 ze zwiększonym udziałem biokomponentów w swoim składzie
  • od 17 czerwca świadczenie usług płatnego przewozu osób będzie możliwe jedynie przez kierowców posiadających polskie prawa jazdy
  • od 17 września 2024 obowiązywać będą podwójne stawki mandatów za kolejne wykroczenia dla recydywistów

Nowe przepisy dyktowane są zarówno poprawą bezpieczeństwa, jak też ekologicznym sposobem użytkowania pojazdów. Najdotkliwiej na ich mocy traktowani będą niefrasobliwi kierowcy.


KONFISKATA SAMOCHODU – po nowemu

W marcu 2024 weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, dzięki której możliwa jest konfiskata samochodu za prowadzenie pojazdu będąc nietrzeźwym. Warto dodać iż chodziło o kierowców, którzy w badaniu alkomatem wykazali się wartością 1,5 promila alkoholu we krwi. Szybko okazało się, iż odebranie samochodu nietrzeźwym kierowcom wymaga dopracowania. Po pierwsze konfiskata pojazdu nie jest obowiązkowa, decyzję o zajęciu auta ma podejmować sąd. Zmianie ma podlegać również zapis o konfiskacie pojazdu przez policję tymczasowo po stwierdzeniu popełnienia przestępstwa. Nawiązka na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej może wynosić nawet do 100 tys. zł. Modyfikacji ma zostać poddany przepis o karze finansowej na wypadek braku możliwości konfiskaty pojazdu.

REJESTRACJA SAMOCHODU - po nowemu

Kupno samochodu używanego zobowiązuje nabywcę do jego przerejestrowania, dotąd wystarczyło zgłoszenie urzędowe o nabyciu pojazdu. Powodem dla którego wprowadzono ten przepis jest aktualizacja danych właścicieli pojazdu w bazie CEPIK. Zmiany dotyczą także firm, które zajmują się skupem i sprzedażą samochodów.

KARA ZA BRAK OC - po nowemu

Nowo wprowadzone przepisy ostro traktują właścicieli pojazdów, którzy nie wykupili obowiązkowej polisy OC. UFG nakładając karę za brak ubezpieczenia OC będzie mógł wyznaczyć kwotę nawet 12900 złotych. Co więcej nawet najdrobniejsza przerwa w kontynuacji ubezpieczenia może stanowić podstawę do nałożenia kary za brak OC. Wysokość maksymalnej kary za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych jest zależna od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku w Polsce. Brak OC przez 3 dni kalendarzowe to odpowiednio 1700 złotych, zaś okres powyżej 14 dni - kara wynosi 8480 zł.

Wszystkie artykułyNastępny artykuł