Samochód zastępczy – o formie zapłaty decyduje poszkodowany

Będąc poszkodowanym w wypadku zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego o refundację kosztów najmu samochodu zastępczego można ubiegać się od ubezpieczyciela bez konieczności potwierdzenia poniesionych kosztów. Oznacza to, iż można wystąpić z roszczeniem, kiedy skorzystało się z wynajmu auta zastępczego bez zapłaty.

auto z oc decyduje poszkodowany

Sąd Najwyższy rozstrzygał tę kwestię w sprawie, w której przedsiębiorca pozwał ubezpieczyciela z tytułu wynajmu samochodu zastępczego w związku z wypadkiem samochodowym, w którym był poszkodowanym. Sąd Okręgowy orzekł o oddaleniu żądania, z uwagi na brak dowodu poniesienia wydatku. Natomiast w apelacji Sąd Okręgowy powziął wątpliwość, czy dług pod postacią zapłaty za najem samochodu zastępczego jest szkodą. Zrodziła się kwestia uznania długu jako wierzytelności sprawcy wypadku wobec poszkodowanego a co za tym idzie odpowiedzialności ubezpieczyciela. W wyniku wątpliwości Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego. SN wydał uchwałę (sygn. akt: III CZP 63/19), która pozostawia poszkodowanemu prawo wyboru co do zapłaty za najem pojazdu zastępczego w formie gotówki lub cesji prawa do refundacji tego kosztu na firmę wynajmującą.

Wszystkie artykułyNastępny artykuł