Holowanie auta liderem usług asssitance w okresie wakacji

Jak wskazuje Global Assistance Polska tylko w lipcu ilość interwencji assistance w zakresie polis ubezpieczeniowych Beesafe ora Compensy uległa wzrostowi o 9% w porownaniu z lipcem ubiegłego roku. W sierpniu odpowiednio dane statystyczne wskazują na 6% wzrost zdarzeń. Wynika to nie tyle z większej awaryjności pojazdów, ale przede wszystkim z większej popularności pakietu assistance i świadomości klientów, którzy chętnie korzystają z usług, jakie są im zapewniane i oferowane przez ubezpieczycieli.

holowanie aut

Ponad 3/4 interwencji assistance na przestrzeni wakacji w lipcu i sierpniu to interwencje oparte na holowaniu. 1/4 przypadków zakończyła się koniecznością udzielenia poszkodowanemu samochodu zastępczego. W wakacje 2022 roku spadek interwencji natomiast dotyczył transportu osób (7 procent) oraz awaryjnego zakwaterowania (spadek o 33 procent). Wynik ten może wskazywać na wprowadzone usprawnienia w realizacji napraw na miejscu zdarzenia, jednak co do kwestii zakwaterowania wpływ na spadek mogą mieć zniesione ograniczenia w podróżowaniu w związku z  Covid19.

Same interwencje są dość typowe i co roku podobne, a co za tym idzie przewidywalne. Jeśli zaś chodzi O przyczyny interwencji assistance to są one zdecydowanie nieprzewidywalne i zmienne w czasie, często wyjątkowo nietypowe. Częstym powodem wezwania pomocy są awarii automatycznej skrzyni biegów jak również pozostawienie pojazdu bez zaciągnięcia hamulca ręcznego i tym samym stoczenie się auta z nasypu, do stawu itd. Także w tym ostatnim przypadku wiele samochodów lądujących w jeziorze czy w przepaści to samochody z automatyczną skrzynią biegów.

Nieuzasadnione zgłoszenia

Nie brakuje na infolinii również nieuzasadnionych zgłoszeń z żądaniami pomocy w przebudzeniu lub zapewnieniu pogody podczas urlopu wakacyjnego. Mimo wszystko dobrze jest mieć świadomość zakresu świadczeń jakie przysługują w ramach assistance. Zakres ten może być różny w zależności od wykupionego wariantu. Jeśli jesteśmy przekonani o objęciu danego działania ubezpieczeniem, a jednak okaże się podczas zgłoszenia że polisa tego nie obejmuje, może być to gorzkie rozczarowanie.

Dość istotnym warunkiem skorzystania z pomocy assistance na drodze jest posiadanie  technicznych pojazdu. Również ubezpieczyciel może odmówić pomocy w związku z awarią, w wyniku której odbyła się interwencja assistance a właściciel pojazdu usterki nie usunął. Zanim zgłosimy potrzebę pomocy warto zapoznać się z zapisami umowy z ubezpieczycielem, gdyż może okazać się iż ochrona, pomoc nie obejmuje świadczeń na rzecz pasażerów wiezionych za opłatą itp. Istotną informacją jest też weryfikacja ilości kilometrów holowania, za które zapłaci ubezpieczyciel oraz długość, okres na jaki można wynająć samochód zastępczy.

holowanie samochoów

Nietypowe interwencje

Wśród tysięcy zgłoszeń na infolinii zdarzają się również nietypowe wezwania. Do takich może należeć pomoc z pojazdem uszkodzonym w wyniku dokonania obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Bywają i takie wezwania, kiedy to zgłaszający jest pod wpływem alkoholu i potrzebuje pomocy. Czasem zgłoszenia wymagają zaangażowania, powiadomienia organów policji i kończą się dla zgłaszających mało pomyślnie.

Wszystkie artykułyNastępny artykuł