Czy jesień przyniesie lepszy dostęp do auta zastępczego?

Wraz z wejściem w życie wytycznych KNF odnośnie zasad likwidacji szkód komunikacyjnych, poszkodowani będą mogli korzystać z  pojazdów zastępczych w szerszym zakresie. Badania statystyczne wykonane przez IPSOS zlecone przez Mondial assistance wykazały, że samochód zastępczy znalazł się jako jeden z pięciu najważniejszych usług assistance, które są dla klientów decydujące w wyborze ubezpieczenia samochodu.

auta zastępcze

 Nieustanny wzrost w zakresie świadczeń usługi samochodu zastępczego wynika z powszechności pakietów asssitance, jakie klienci wykupują w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego. Bardzo duża część usług wynajmu auta zastępczego wynika z uprawnień poszkodowanych z tytułu OC sprawcy kolizji, wypadku. Istotne znaczenie ma fakt, że Polska należy do czołówki państw pod względem popularności pakietów asssitance dodawanych z automatu do nowego samochodu. Zaledwie na przestrzeni pierwszego półrocza 2022 roku ilość klientów korzystających z samochodu zastępczego wzrosła o 13% w porównaniu z analogicznym półroczem 2021 roku. Co więcej uprawnieni, poszkodowani korzystali z samochodów zastępczych dłużej ze wzrostem długości korzystania z auta rok do roku o 29%. wskutek nowych wytycznych KNF można spodziewać się kolejnych wzrostów w tym zakresie. Przygotowując się na wzrost zainteresowania usługami wynajmu pojazdów zastępczych Mondial assistance planuje zwiększenie floty o 15%, co daje wolumen 37 000 pojazdów.

Warunki na jakich można skorzystać z samochodu zastępczego określa przede wszystkim umowa z ubezpieczycielem. Zwykle wariant podstawowy assistance jest dodawany bezpłatnie w pakiecie OC + AC. w ramach tego pakietu zazwyczaj nie zawiera się pojazd zastępczy. W wariantach rozszerzonych zasady są różne np. samochód zastępczy może przysługiwać wyłącznie po wypadku, w innych możliwe jest skorzystanie także na wypadek awarii lub kradzieży samochodu. Im wybrany zostanie droższy i pełniejszy wariant tym czas, na jaki przysługuje samochód zastępczy jest dłuższy i może wynosić od 4 aż do 30 dni. W wariantach premium asssistance możliwe są poza pojazdem zastępczym dodatkowe usługi poprawiające komfort jak podstawienie i odbiór auta w wyznaczonym miejscu i czasie dogodnym dla klienta.

Koszty assistance bywają różne, jednak zwykle oscylują wokół 100 do 200 złotych na rok. To kwota odpowiadająca jednodniowemu maksymalnie dwudniowemu wynajmowi auta z wypożyczalni. Stąd też niewielu klientów oszczędza na pakietach asssitance.

W ramach pomocy assistance zaraz po holowaniu najczęstszą uruchamiana usługą jest samochód zastępczy. Aż 21 % interwencji assisntace kończy się skorzystaniem z auta zastępczego. Skalę wzrostu popytu na pojazdy zastępcze można dostrzec analizując podaż floty pojazdów ubezpieczyciela, wypożyczalni. Poza samochodowcami osobowymi zainteresowanie wynajmem samochodów zastępczych dotyczy aut dostawczych i specjalnych typu wywrotka, betoniarka, chłodnia itp. W tym segmencie mówi się o potrzebie rozbudowy floty pojazdów o 20%.

Wszystkie artykułyNastępny artykuł