Zobowiązanie do udostępnienia samochodu zastępczego już niebawem

Trwają w Ministerstwie Sprawiedliwości (MS) zaawansowane prace nad nowelizacją kodeksu cywilnego. Nowela dotyczyć ma przepisów o udostępnieniu pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego samochodu poszkodowanego. W praktyce oznaczać ma to zobowiązanie zakładów ubezpieczeniowych do zapewnienia pojazdu zastępczego poszkodowanym kierowcom. Aktualnie nie ma takiego obowiązku, jest to jedynie dobra praktyka ubezpieczycieli w ramach swojej oferty ubezpieczenia, w dodatku wymaga wniosku klienta.

Założenia projektu zmian w przepisach

Głównym założeniem projektu nowego prawa jest zobowiązanie ubezpieczyciela do udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, który odpowiadać będzie cechom pojazdu uszkodzonego. Na chwilę obecną ubezpieczyciel udostępnia pojazd zastępczy na wniosek poszkodowanego i dodatkowo w miarę swoich możliwości. Co więcej w założeniach noweli wpisany jest także termin, na który najem auta zastępczego ma obowiązywać.  Dotyczy to zwłaszcza szkody całkowitej. Obowiązek wynajmu ma dotyczyć pełnego okresu naprawy uszkodzonego samochodu. Ubezpieczyciel nie będzie mógł klientowi oferować byle jakiego auta, ale samochód adekwatny do cech, jakie posiada auto klienta.

Dodatkowo nowe przepisy nałożyć maja obowiązek informowania klientów kupujących polisę OC o przysługujących im prawach. Ważnym zapisem nowych przepisów ma być zapis o udostępnieniu pojazdu zastępczego w określonym czasie, po którego przekroczeniu jeśli ubezpieczyciel nie będzie w stanie zapewnić pojazdu zastępczego, będzie zobowiązany ponieść koszty wynajmu pojazdu po cenach rynkowych. Dziś czas organizacji pojazdu zastępczego jest płynny nieokreślony i ubezpieczyciele bardzo zwlekają z zapewnieniem właściwego pojazdu. To ważna zmiana, o którą dziś toczy się wiele sporów sądowych poszkodowanych z ubezpieczycielami. Nowy zapis ma rozwiać wszelkie wątpliwości i nałożyć obowiązek na ubezpieczycieli, przed którym nie będą mogli się uchylić, zwłaszcza brakiem dostępności floty itp. Klient nie będzie już ograniczany stawkami wynajmu, jak i wybranymi wypożyczalniami aut, które współpracują z danym ubezpieczycielem. Zmiany planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przyspieszą obsługę klientów ubezpieczeniowych, jak również przyczynią się do większej przejrzystości kosztów. Szczegóły noweli będą znane dopiero po jej publikacji, dziś to jedynie zapowiedzi, które być może przybiorą inny kształt w ostatecznej wersji projektu. Celem projektu, jakiego oczekuje ministerstwo jest ograniczenie, minimalizacja sporów na tle kosztów wynajmu samochodów zastępczych, które dziś są bardzo powszechne. Projekt zmian prawa ma trafić do konsultacji w przeciągu lipca br. Zmian tych oczekują zarówno poszkodowani w kolizjach, wypadkach, jak również sami ubezpieczyciele, jak też ustawodawca. Dzięki temu jest szansa na szybkie osiągnięcie konsensusu i uchwalenie nowelizacji z korzyścią dla każdej z wymienionych zainteresowanych.

Wszystkie artykułyNastępny artykuł